Koşullar

1. Taşımanın gerçekleştirilebilmesi için müşterinin taşıma sözleşmesini en az iki gün önceden ıslak imzalı olarak ArabanTatilde.com ‘a teslim ederek ödemeyi gerçekleştirmiş olması gerekmektedir.


2. Sözleşme ruhsat sahibi tarafından imzalanır, ruhsat sahibi sözleşmeyi imzalamakla kendisine ait aracın sözleşmede belirtilen kişi/kişiler tarafından ArabanTatilde.com yetkilisine teslim edilip / teslim alınacağını, bu kişilerin taşıma irsaliyesini imzalayabileceğini kabul eder. Müşteri kimliğini tanıtıcı bir belgeyi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) göstererek aracını teslim edecek/alacaktır.


3. Müşteri, aracını teslim ederken orijinal ruhsatı aracın içinde bırakacaktır, orijinal ruhsat taşıma süresi boyunca aracın içinde kalacaktır.


4. Teslimat öncesi Hasar Tespit Tutanağında belirtilen ve müşteri tarafından imza altına alınan hasarlardan ArabanTatilde.com  sorumlu tutulmayacaktır.


5. ArabanTatilde.com, taşıma esnasında meydana gelebilecek hasarlara karşı taşınacak aracı müşteri adına sigorta ettirecektir. Ayrıca hasarın meydana gelmesi halinde sigorta işlemleri ArabanTatilde.com tarafından yürütülecektir. Ancak araçta taşıma esnasında herhangi bir hasar meydana gelmesi halinde ArabanTatilde.com ‘un  sorumluluğu poliçe koşulları ve teminatı ile sınırlıdır. Müşteri araçtaki zarar ve ziyan için ArabanTatilde.com ‘dan taşıma sigortasının poliçe teminatını aşan bir talepte bulunamaz.


6. Müşteri teslim saatlerinde ve teslim yerlerinde aracı ArabanTatilde.com ‘a teslim edecek/alacaktır. Müşterinin zamanında ve taahhüt ettiği yerde yapmadığı teslimatlardan ArabanTatilde.com kesinlikle sorumlu tutulmayacaktır. Çağrı merkezi tarafından aranan ve son teyit işlemi gerçekleştirilen müşteriler teslim alma/etme saatlerinde ve teslim yerlerinde değişiklik yapamazlar. Müşteri tarafından taahhüt edilen saat ve tarihte yapılmayan teslimatların taşıması gerçekleştirilmeyecek olup, herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.


7. Müşteri araçta en az 5 Lt yakıt bulunduracaktır. ArabanTatilde.com  ruhsat sahibinin aracını oto taşıma araçlarına yükleme ve boşaltma ile aracı müşteriye teslim etmek için kullanması nedeniyle katedilen KM ’lerden sorumlu tutulmayacaktır.


8. Müşteri araçta yasadışı kabul edilen hiçbir şey bulundurmayacaktır. Yasadışı kabul edilen herhangi bir şeyin araçta bulunması halinde bundan müşteri münhasıran sorumlu olacaktır.


9. Müşteri araçta para, çek, senet, altın, döviz gibi değerli eşya ve elektronik eşya bulundurmayacaktır. Kaybolan veya zarar gören değerli eşyalardan / elektronik eşyalardan ArabanTatilde.com sorumlu değildir.


10. Müşteri araçta akıcı, yanıcı, patlayıcı, zehirleyici, kötü kokulu hiçbir türlü sıvı ve gaz malzeme bulundurmayacaktır.


11. Müşteri araçta bitki ve hayvan bulundurmayacaktır.


12. Müşteri araçta bagaj bulundurulabilir fakat bagajlar sigortalanmamakta, bu nedenle ArabanTatilde.com bagajlara yönelik herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.


13. Müşteri araçların tavanında ilave bagaj, römork bulundurmayacaktır.


14. Araç teslimat noktasına ArabanTatilde.com tarafından ulaştırıldıktan sonra Müşteri tarafından aynı gün alınması gerekmektedir. Bu süreyi aşan bekletmelerde Müşteri ArabanTatilde.com  günlük 30 TL otopark ücreti ödemekle yükümlüdür.


15. Müşteri, ArabanTatilde.com ‘a araçlarını teslim ettikleri taktirde hasar tutanağını ve irsaliyeyi de imzalamakla yükümlüdür.


16. ArabanTatilde.com, aracın teslim edileceği ve/veya alınacağı yerler ile teslimat tarih ve saatlerini, önceden müşteriye haber vermek koşuluyla tek taraflı olarak değiştirebilir.


17. ArabanTatilde.com, aynı rezervasyon için müşteri ile imzaladığı tüm dokümanları tek bir rezervasyon numarası ile takip edecektir.


18. Ticari ve/veya ruhsata kayıtlı olmayan LPG’li araçlar bu sözleşmenin kapsamı dışındadır. Bu nedenle müşteri taşımaya konu aracın ticari olmadığını ve/veya LPG’nin ruhsata kayıtlı olduğunu beyan ve taahhüt eder. Müşterinin ticari ve/veya ruhsata kayıtlı olmayan LPG’li aracını ArabanTatilde.com ‘a taşıttırması müşterinin sözleşmeden kaynaklanan sorumluluğunu azaltmaz. Ruhsata kayıtlı lpg’li araçlar taşınabilir.


19. Hizmet kapsamında Müşteriler dilerlerse vale hizmetinden faydalanabilirler. Vale hizmeti alacak olan Müşterilerin araçları İstanbul içinde ArabanTatilde.com ile birlikte belirlenen bir lokasyondan teslim alınacak, bu araçlar ArabanTatilde.com tesislerine kadar sürülerek getirilecektir. İstanbul’a dönüşlerde araçlar, ArabanTatilde.com tesislerinden teslim alınacak, İstanbul içinde ArabanTatilde.com ile birlikte belirlenen adrese teslim edilecektir. Vale hizmeti alan Müşterilerin araçlarında en az çeyrek depo yakıt bulundurmaları, aracını İstanbul Avrupa yakasından teslim edecek ve/veya İstanbul Avrupa yakasında teslim alacak Müşterilerin araçlarında köprü geçişi için gerekli OGS/HGS bulundurması gerekmektedir. ArabanTatilde.com yetkilisi, deposunda yeterince yakıt bulunmayan veya OGS/HGS’si bulunmayan araçları teslim almama hakkına sahiptir. Bu durumda Müşteri vale için ödediği ücretin iadesi talebinde bulunamayacak, Müşteriye ücret iadesi gerçekleştirilmeyecektir. ArabanTatilde.com, Müşterinin aracını teslim ettiği andan Müşteriye teslim edilene kadar aracın kullanılması nedeniyle kat edilen KM ’lerden sorumlu tutulmayacaktır.


20. Araçlarda bulunan OGS/HGS cihazlarının çıkarılması sorumluluğu müşteriye aittir. Sökülmeyen cihazların güzergah üzerindeki gişeler tarafından sefer esnasında okunması ve ücretlendirilmesi söz konusu olması durumda konu tutara karşı ArabanTatilde.com sorumlu değildir.


21. Yukarıda belirtilen tüm taşıma şartları gidiş-dönüş taşıma satın alan ancak dönüş tarihi belirsiz müşterilerin dönüş taşımaları için de geçerlilik arz etmektedir. Müşteri dönüş taşıması için de aynı koşulları kabul etmiş sayılır. Dönüş rezervasyonları en az 1 hafta öncesinden yapılmalıdır.


22. Satın alınan taşımalar proje bitiş tarihine kadar kullanılmalıdır, kullanılmayan haklar bir sonraki yıla devredilemez.